Välkommen till en hemsida för både markägare och jägare.

Tanken med hemsidan är att det finns många i vårt avlånga land som är både markägare och jägare och inte känner sig hemma i det fack myndigheter och storskogsbruk delat in oss i d.v.s. markägare och jägare, vi och dom. Förvaltningen av skog är givetvis viktig men vi är många som är både markägare och jägare eller enbart markägare och som inte delar det moderna storskogsbrukets syn på vad värde består i med att äga skog och mark. För några är det ett optimalt avkastande skogsbruk som är grejen medan det för andra kan var att äga en ”John Bauerskog” eller att få jaga på egen mark.

Sidan är under uppbyggnad och planeras att tas i bruk 1:e juli 2016. Har Du åsikter om vad hemsidan ska innehålla eller tycker något är fel eller bra är Dina synpunkter alltid välkomna!

 

Kontakt : info@markjagare.se